CZ | SK  

 
Dlhodobé vzdelávacie programy
linka nadpis
Dlhodobé programy sú určené pre seniorných zamestnancov a ich dĺžka je spravidla 6 mesiacov až 1 rok. Ich náplň je úzko zameraná na prehlbovanie znalostí IT špecialistov jednotlivých typových rolí. Výnimkou je program Key Support Roles a HR Specialists program, ktorý vzdeláva predovšetkým pracovníkov supportných pozícií a nižšieho a stredného managementu.
 
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Analysis.png
Analýza software
Business Architects Program
Senior Analysts Program
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Development.png
Vývoj software
Senior Database Specialists Program
Senior Java Developers Program
Senior .NET Developers Program
Software Architects Program
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Testing.png
Testovanie software
Senior Testers Program
Test Architects Program
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Management.png
Management
Production Division Managers Program
Project Management Program
Sales Program
Soft-Skills
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Support.png
Support
Key Support Roles Program
HR Specialists Program
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook