CZ | SK  

 
Test Architect
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Testing.png
Test Architect je technicky zameraný IT špecialista s dlhoročnou praxou v oblasti testovania. Čerpá zo svojích skúseností a hľadá spôsoby ako testovanie zlepšiť a pokiaľ je to možné udržať náklady s tým spojené na čo najnižšej úrovni. Má základné znalosti bežne používaných programovacích alebo skriptovacích jazykov a rozumie kódu. Rozumie metodikám testovania a riadenia projektov, je schopný viesť ľudí a predávať tímu znalosti a skúsenosti. Zodpovedá za kvalitu testov a významne sa podieľa na kvalite výstupných produktov. Komunikuje so zákazníkom a vytvára dohody o tom, ako bude testovanie prebiehať.
Náplňou práce role Test Architect je predovšetkým
odrazkanávrh prostredia pre testy a spôsob testovania,
odrazkapráca s rizikami a prioritami,
odrazkanastavenie procesu testovania,
odrazkadefinícia kompetencií v rámci procesu testovania,
odrazkanastavenie procesu reportingu,
odrazkavýber, inštalácia a nastavenie testovacích nástrojov,
odrazkapomoc s prípravou testovacích dát,
odrazkanastavenie procesu reportovania a riešenie defektov so zákazníkom.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook