CZ | SK  

 
Test Analyst
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Testing.png
Test Analyst rozumie zadaniu informačného systému a je schopný nájsť efektívny spôsob ako overiť, či sa vyvíjaný systém od zadania neodchyľuje a či bude spĺňať očakávania klienta. Je primárne zodpovedný za určenie konkrétneho rozsahu testovania a za identifikáciu  a tvorbu jednoznačne merateľných a vyhodnotiteľných testov. Pre kvalitné plnenie týchto úloh je veľmi dôležité, aby rozumel aspoň základom odvetvia, v ktorom sa klient, pre ktorého je informačný systém vyvíjaný, pohybuje.
Náplňou práce role Test Analyst je predovšetkým
odrazkarevízia špecifikácií a designu IS z hľadiska testovateľnosti,
odrazkakontrola splnených požiadaviek na projekt,
odrazkastanovenie rozsahu testovania,
odrazkaidentifikácia a tvorba testovacích prípadov,
odrazkaidentifikácia väzieb medzi testovacími prípadmi a testovacími požiadavkami,
odrazkaidentifikácia a príprava testovacích dát,
odrazkaidentifikácia a tvorba testovacích scenárov a testovacích zostáv,
odrazkaidentifikácia a príprava jednotlivých testovacích skriptov,
odrazkaanalýza výsledkov testov.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook