CZ | SK  

 
Team Leader
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Management.png
Team Leader je zodpovedný za svoj tím ľudí na projekte a správnu delegáciu kompetencií. Musí mať technologický prehľad a prehľad o procesoch, ktoré sú nutné k riadeniu projektov. Zodpovedá za dodržanie termínov vývojovej fázy projektu, dosiahnutie dostatočnej kvality všetkých výstupov a včasnú eskaláciu problémov ohrozujúcich dodržanie termínov a kvality.
Náplňou práce role Team Leader je predovšetkým
odrazkadokonalé pochopenie problematiky daného projektu,
odrazkapríprava realizačného plánu,
odrazkazostavení tímu v spolupráci s rolou Project Manager,
odrazkarozdeľovanie čiastkových úloh projektu,
odrazkakomunikácia so zákazníkom,
odrazkavedenie workshopov, školenia,
odrazkazabezpečenie dostatočného know-how členov tímu,
odrazkareporting roli Project Manager.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook