CZ | SK  

 
Software Architect
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Development.png
Sofware Architect musí rozumieť vybranej business problematike na konkrétnom projekte a na základe toho navrhnúť a v spolupráci s celým tímom realizovať riešenie. Je zodpovedný za riadenie tímu, ktorý po technickej stránke pripravuje návrh riešení, i tímu, ktorý riešenie realizuje. Do jeho zodpovednosti spadajú aj všetky výstupy týchto tímov vrátane ich akceptácie so zákazníkom. V ďalších fázach projektu sa môže podieľať na príprave a realizácií testov technického charakteru (performance, disaster recovery..) a podpore nasadenia.
Náplňou práce role Software Architect je predovšetkým
odrazkapochopenie potrieb zákazníka,
odrazkahigh-level návrh riešenia,
odrazkaspolupráca na zostavení projektového tímu,
odrazkariadenie projektového tímu po technickej stránke,
odrazkadefinícia technických výstupov projekcie,
odrazkakonštrukcia tech. výstupov vrátane štandardov pre ich vytváranie a ich akceptáciu zákazníkom,
odrazkadefinícia celkovej architektúry navrhovaného riešenia,
odrazkaspolupráca na výrobe kľúčových výstupov (najmä Software architecture document),
odrazkarevízia všetkých technických výstupov a ich akceptácia so zákazníkom,
odrazkakomunikácia so zákazníkom a vyjednávanie,
odrazkavedenie workshopov,
odrazkadodržanie odsúhlaseného rozsahu projektu,
odrazkariešenie všetkých ďalších požiadaviek formou zmenových riadení,
odrazkazabezpečenie splnenia všetkých funkčných aj nefunkčných požiadaviek,
odrazkariešenie technických problémov, ktoré sa objavujú behom konštrukcie,
odrazkaspolupráca na príprave a realizácií testov technického charakteru (performance, disaster recovery, penetračné),
odrazkaspolupráca na predaní do prevádzky,
odrazkapravidelná komunikácia s kolegami v roli Business Architect.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook