CZ | SK  

 
Senior Tester
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Testing.png
Do role Senior Testera je možné obsadiť človeka so skúsenosťami a praxou v oblasti testovania. Dôraz je kladený predovšetkým na samostatnosť pri riešení zadaných úloh a schopnosť vykonávania testov aplikácie iba na základe špecifikácie informačného systému. Senior Tester sa podieľa taktiež na príprave automatizovaných testov a tvorbe testovacích scenárov.
Tester je osoba, ktorá na základe testovacích skriptov overuje, že systém funguje tak, ako je v skriptoch definované. Je taktiež schopný pripraviť tieto skripty pre Junior Testerov, pre ktorých je zdrojom informácií a rád v prípade nejasností. Tester ďalej zaznamenáva výsledky z priebehu testovania, t.j. zaznamenáva či testovaný systém funguje podľa zadania. Pokiaľ systém nefunguje podľa testovacieho skriptu, vytvorí záznam o chybe, tzv. defekt report. Testeri retestujú opravené defekty.  
Náplňou práce role Senior Tester je predovšetkým
odrazkatestovanie danej aplikácie / systému,
odrazkatvorba záznamu o vykonaní testov,
odrazkatvorba defekt reportu,
odrazkaretesty opravených chýb,
odrazkapodpora role Junior Tester.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook