CZ | SK  

 
Senior Developer
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Development.png
Senior Developer je schopný samostatne programovať minimálne v jednom programovacom jazyku a pridružených technológiách. V rámci svojej práce sa podieľa na realizácií technického projektu. Je spoluzodpovedný za detailný návrh pridelených komponentov, ich následnú implementáciu,  systematickú podporu a vzdelávanie kolegov na pozícií Junior Developer. Senior Developer by mal byť schopný komunikácie s technickým expertom zákazníka.
Náplňou práce role Senior Developer je predovšetkým
odrazkadetailné návrhy pre účely konzultácie s rolou Software Architect,
odrazkaimplementácia pridelených komponentov,
odrazkavytváranie unit testov,
odrazkatestovanie výstupov pred ich predaním k formálnym testom,
odrazkapísanie vývojarskej dokumentácie,
odrazkakomunikácia s kolegami všetkých rolí,
odrazkasamoštúdium z kníh a manuálov,
odrazkasledovanie vývoja hlavných používaných technológií,
odrazkapodpora role Junior Developer.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook