CZ | SK  

 
Senior Consultant
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Management.png
Senior Consultant je zodpovedný za poskytovanie odborných konzultácií klientovi. Predpokladom pre túto pozíciu sú perfektné znalosti businessu zvereného klienta a všetkých aktivít a projektov, ktoré u klienta prebiehajú, rovnako ako perfektné znalosti materskej spoločnosti a jej aktivít, projektov, štandardov, vízií a cieľov. Svojím profesionálnym vystupovaním podporuje značku spoločnosti a zároveň získava prestížnu pozíciu na trhu IT (vystupuje na konferenciách, píše odborné články, atd.).
Náplňou práce role Senior Consultant je predovšetkým
odrazkaspolupráca na návrhu riešenia / informačných systémov,
odrazkaudržiavanie a rozvoj vzťahu so zákazníkom a aktívna podpora obchodu,
odrazkaposkytovanie odborných konzultácií zverenému zákazníkovi,
odrazkaprehľad o všetkých projektoch a koordinácia aktivít u zvereného zákazníka,
odrazkadozor nad dodržiavaním technologických a metodických štandardov,
odrazkausmerňovanie operatívneho riadenia projektov v realizácií vzhľadom k budúcim obchodným príležitostiam.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook