CZ | SK  

 
Senior Analyst
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Analysis.png
Senior Analyst musí byť schopný podnikové procesy a požiadavky zákazníka v potrebných súvislostiach nielen chápať, ale predovšetkým vedieť zapracovať kompletný návrh riešenia s využitím konkrétnych informačných technológií a následne ich predstaviť a vysvetliť zákazníkovi. Zároveň musí byť schopný zadanie dekomponovať na jednoduchšie úlohy a delegovať ich na kolegov na pozícií Junior Analyst. Zodpovedá za vytvorenie analytických výstupov podľa zadania a riadi prácu kolegov na pozícii Junior Analytik, ktorí mu výstupy pomáhajú zapracovať. Nesie zodpovednosť za spracovanie kompletnej analýzy oblasti, ktorú mu pridelí Business Architect.
Náplňou práce role Senior Analyst je predovšetkým
odrazkaspracovanie analytických návrhov pri tvorbe ponúk,
odrazkapríprava analýz dopadov,
odrazkaspracovanie analýzy podľa požiadaviek a zadania projektu,
odrazkaspracovanie pridelených analýz,
odrazkanávrh riešenia v kvalite využiteľnej zákazníkom,
odrazkariadenie a revízia výstupov spolupracovníkov na pozícií Junior Analyst,
odrazkavybudovanie a riadenie vzťahov so zákazníkom,
odrazkavedenie workshopov a školenia  (najmä prezentácia pripravených výstupov),
odrazkakonzultácie s developérmi a testermi, vyjasňovanie si otvorených bodov,
odrazkarevízia výstupov developérov a overenie kvality voči analytickým výstupom.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook