CZ | SK  

 
Project Manager
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Management.png
Project Manager je primárne zodpovedný za plánovanie, priebeh a úspešné ukončenie projektov v oblasti IT. Podieľa sa neustálom zlepšovaní projektovej metodológie a zvyšovaní kvality procesov. Pravidelne reportuje stav projektu svojmu nadriadenému a transparentne informuje o stave dodávky a riešení identifikovaných rizík. Komunikuje s klientom a riadi očakávania na strane zákazníka s cieľom dodania všetkých dohodnutých výstupov a úspešného dokončenia projektu v dohodnutej kvalite, kvantite, termíne a rozpočte.
Náplňou práce role Project Manager je predovšetkým
odrazkaspolupráca na tvorbe ponúk,
odrazkadefinícia predpokladaného rozsahu, kvality a harmonogramu riešenia,
odrazkapredmetu dodávky a požadovanej súčinnosti,
odrazkapotvrdenie pridaných SLA (Service-Level Agreement) a dohodnutých pokút,
odrazkazostavenie a riadenie projektového tímu,
odrazkakvalitatívny a kvantitatívny dohľad nad tvorbou a plnením zadaní,
odrazkavybudovanie a riadenie vzťahu so zákazníkom,
odrazkakomunikácia so zákazníkom a vyjednávanie,
odrazkavedenie workshopov, školení,
odrazkanastavenie spôsobu dokumentácie (projektové štandardy),
odrazkarisk management,
odrazkazodpovednosť za dodržiavanie projektového rozpočtu.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook