CZ | SK  

 
Junior Tester
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Testing.png
Junior Tester je osoba bez väčších skúseností v oblasti testovania software. Overuje, či testovaný systém funguje tak ako je definované v testovacích skriptoch, ktoré mu spravidla pripraví Senior Tester či Test Analyst a podľa ktorých krok po kroku postupuje. Ďalej zaznamenáva výsledky priebehu testovania, t.j. zaznamenáva či testovaný systém funguje presne podľa zadania. Pokiaľ systém nefunguje správne, vytvorí defekt report, teda záznam o chybe. Následne znova testuje už opravené chyby.
Náplňou práce role Junior Tester je predovšetkým
odrazkatestovanie danej aplikácie / systému,
odrazkatvorba záznamu o vykonaní testov,
odrazkatvorba defekt reportu,
odrazkaretest opravených defektov.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook