CZ | SK  

 
Junior Developer
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Development.png
Junior Developer dokáže programovať v určitom programovacom jazyku a pridružených technológiách pod vedením skúsených kolegov, najmä na pozícii Senior Developer a Software Architect. Systematicky sa vzdeláva, aby bol schopný svoju prácu vykonávať dobre a efektívne.
Náplňou práce role Junior Developer je predovšetkým
odrazkaimplementácia pridelených komponentov,
odrazkavytváranie unit testov,
odrazkatestovanie výstupov pred ich predaním k formálnym testom,
odrazkapísanie vývojarskej dokumentácie (manuály),
odrazkakomunikácia s kolegami všetkých rolí, predovšetkým na pozícii Senior Developer,
odrazkasamoštúdium z kníh a manuálov,
odrazkaúčasť na technologických školeniach.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook