CZ | SK  

 
Junior Analyst
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Analysis.png
Junior Analyst je pracovník so základnými znalosťami a schopnosťami v oblasti analýzy informačných systémov, ktorý je schopný pochopiť čiastkové zadanie a následne ho zapracovať pomocou analytických postupov a nástrojov v dohodnutých termínoch. Počas svojej práce na projekte sa učí problematike zverenej business oblasti. Jeho nadriadený je Senior Analyst, s ktorým úzko spolupracuje a konzultuje prípadné nezrovnalosti.
Náplňou práce role Junior Analyst je predovšetkým
odrazkarealizácia projekčných činností,
odrazkaspracovanie analytických výstupov podľa zadania,
odrazkakonzultácia s vývojármi,
odrazkaspolupráca na príprave testovacích scenárov a testovaní,
odrazkaúčasť na workshopoch,
odrazkazbieranie skúseností s analýzou požiadaviek.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook