CZ | SK  

 
Division Manager
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Management.png
Základnou pracovnou náplňou role Division Manager je realizovať zákazky, podporovať obchodníkov pri získavaní nových zákaziek a vychovávať a starať sa o spolupracovníkov
na projektových roliach (Project Manager, Software Architect, Business Architect, ...). Division Manager je primárne zodpovedný za riadenie realizácie zverených projektov v rámci konkrétnej spoločnosti.
Náplňou práce role Division Manager je predovšetkým
odrazkapriama zodpovednosť za realizáciu zverených zákaziek,
odrazkadohľad nad realizáciou všetkých zverených projektov a zodpovednosť za ne (po technickej i business stránke),
odrazkakomunikácia s klientom o realizovaných projektoch na vyššej manažérskej úrovni,
odrazkapodpora obchodu pri príprave ponúk, prezentácií a zmlúv a návrhu riešenia IS pre klientov,
odrazkaúčasť na dôležitých rokovaniach so zákazníkmi,
odrazkariadenie managementu projektu a podpora pri riadení ostatných členov tímu,
odrazkazodpovednosť za finančné hospodárenie produkčnej divízie,
odrazkareporting a eskalácia problémov managementu spoločnosti.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook