CZ | SK  

 
Database Specialist
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Development.png
Database Specialist na projekte zastáva rolu zodpovednú v rámci analýzy a vývoja za databázovú vrstvu. Má na starosti analýzu a prípravu dátového modelu, jeho implementáciu, správu testovacích dát a ladenie databázy po stránke výkonu. Samozrejmosťou je taktiež podpora vývojového tímu pri implementácií. Predpokladom sú okrem znalostí databáz taktiež detailné znalosti business problematiky daného systému. Konkrétne musí do detailu poznať dátový model, rozumieť a používať dáta v ňom uložené, definovať vzťahy medzi business entitami a pod.
Náplňou práce role Database Specialist je predovšetkým
odrazkaanalýza požiadaviek,
odrazkapríprava dátového modelu pomocou CASE nástrojov,
odrazkamožnosti využitia rôznych DB technológií a prístupov pri návrhu IS,
odrazkapríprava testovacích dát pre následný vývoj,
odrazkazapracovanie detailných požiadaviek od analytikov a vývojárov,
odrazkapomoc vývojarom so zložitejšími dotazmi, základné ladenie dotazov,
odrazkapríprava a správa testovacích / vývojových dát,
odrazkapríprava inštalačných či opravných databázových skriptov,
odrazkapomoc vývojarom s prípadnými problémamy,
odrazkapríprava dát k fukčným, záťažovým a podobným testom,
odrazkadetekcia náročných dotazov,
odrazkanávrh ďalších možností optimalizácie celej databázy,
odrazkapodpora procesu nasadenia IS do produkcie, riešenie prípadných problémov,
odrazkazodpovednosť za databázovú vrstvu, detekcia prípadných chýb a ich následné riešenie.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook