CZ | SK  

 
Configuration Manager
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Development.png
Configuration Managerje technicko-koordinačná rola, ktorej hlavnou úlohou je správa
a administrácia SW nástrojov a identifikácia, definovanie a riešenie rizík, ktoré s nimi súvisia.
V menších vývojových projektoch môže byť táto rola spojená aj s časťou inej role. Pri väčšom počte spravovaných prostredí (3 a viac), verzií aplikácií a developérov si však táto rola môže vyžiadať aj viac osôb. Rola si vyžaduje veľkú precíznosť a zodpovednosť, lebo aj najmenšia chyba môže znamenať nefunkčný informačný systém v produkcii. Configuration Manager často komunikuje so zákazníkom, najmä s managementom IT oddelení a s oddelením prevádzky IS.
Náplňou práce role Configuration Manager je predovšetkým
odrazkatvorba inštalačných zostáv v podobe buildov, fixov, hotfixov,
odrazkakonfigurácia informačného systému,
odrazkarelease management,
odrazkapríprava release notes,
odrazkaspráva verzií IS prostredníctvom rôznych nástrojov (cvs, svn, git, team..),
odrazkaporovnanie verzií, orientácie v logoch aplikácií, podpora vývoja pri identifikácií chýb,
odrazkakontrola integrity a čistoty kódu aplikácie, štruktúry workspace a dodržiavania konceptu konfigurácií,
odrazkakoordinácia vývojarov ku stanovenému mílniku prác pre prípravu buildu,
odrazkapríprava inštalačných postupov,
odrazkaspráva vývojarskeho, integračného, testovacieho a produkčného prostredia,
odrazkaadministrácia a konfigurácia operačných systémov, aplikačných serverov a databáz,
odrazkaautomatizácia a skriptovanie rutinných a opakujúcich sa činností,
odrazkasupport klienta pri nasadzovaní IS do prevádzky na klientské prostredie,
odrazkasupport pri chybách a problémoch na úrovni technológií (OS, aplikačný server, databáza),
odrazkaudržiavanie prevádzkovej / inštalačnej dokumentácie.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook