CZ | SK  

 
Business Architect
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Analysis.png
Business Architect je človek, ktorý je schopný dobre porozumieť vybraným podnikovým procesom zákazníka a navrhovať ich zlepšenie a presné premietnutie do softwarových riešení s využitím konkrétnych informačných  technológií. Táto rola je kľúčová pre všetky projekty, na ktorých je požadované hlboké porozumenie podnikových procesov zákazníka, ich analýza, dokumentácia
a predovšetkým návrh riešenia.
Náplňou práce role Business Architect je predovšetkým
odrazkapochopenie potrieb zákazníka,
odrazkaformulácia jasného a zmysluplného zámeru riešenia,
odrazkadefinícia predpokladaného rozsahu a kvality riešenia,
odrazkapodiel na zostavení projektového tímu,
odrazkariadenie analytikov,
odrazkapodieľanie sa na riadení celého projektu,
odrazkakvalitatívny a kvantitatívny dohľad nad tvorbou zadaní,
odrazkadefinícia business architektúry,
odrazkavybudovanie a riadenie vzťahu so zákazníkom,
odrazkakomunikácia so zákazníkom a vyjednávanie,
odrazkavedenie workshopov,
odrazkaudržanie dohodnutého rozsahu projektu,
odrazkav prípade potreby management zmenových riadení,
odrazkazaistenie pridanej hodnoty riešení pre zákazníka,
odrazkanastavenie spôsobov dokumentácie (projektové štandardy).
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook