CZ | SK  

 
Account Manager
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Management.png
Úlohou role Account Manager je identifikovať príležitosti na trhu a získavať nové zákazky. Je zodpovedný za riadenie obchodných aktivít u zverených klientov a starostlivosť o zverených klientov v rámci spoločnosti. 
Zúčastňuje sa obchodných jednaní, pripravuje ponuky a dohliada na samotnú realizáciu obchodného prípadu.
Náplňou práce role Account Manager je predovšetkým
odrazkazískavanie nových zákaziek,
odrazkaidentifikácia kľúčových potrieb zákazníka,
odrazkanávrh riešenia / informačných systémov a formulácia "A4",
odrazkavedenie obchodných rokovaní a vyjednávanie,
odrazkapríprava ponúk, prezentácií a zmlúv,
odrazkaspolupráca s obchodnými partnermi,
odrazkariadenie obchodných tímov a riadenie pracovníkov na pozícii Senior Consultant,
odrazkadohľad nad priebehom realizácie obchodného prípadu,
odrazkazodpovednosť za finančné hospodárenie obchodnej divízie,
odrazkaplánovanie príjmov.
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook