CZ | SK | EN      

 
Súhlas
 
Súhlasím s tým, aby spoločnosť Vigour SK s. r. o., so sídlom Central 5, Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, IČO: 36 773 417, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 45794/B, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovala vo svojom informačnom systéme najmä moje nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón, email), profesijný životopis a ďalej akýchkoľvek iné moje osobné údaje, ktoré som Vigour SK s. r. o. dobrovoľne poskytol alebo v budúcnosti poskytnem – a to na účely personálneho poradenstva a sprostredkovania zamestnania a to po časovo neobmedzenú dobu alebo do odvolania tohto súhlasu.
Ďalej súhlasím s tým, že mnou dobrovoľne poskytnuté osobné údaje môžu byť spracované za účelom zasielania cielených obchodných oznámení v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a to po časovo neobmedzenú dobu alebo do odvolania tohto súhlasu.
V prípade, že si neprajem dostávať obchodné oznámenia, mám podľa zákona o elektronických komunikáciách možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť zasielanie týchto oznámení, a to zaslaním odhlasovacieho emailu na adresu nabor@vigour.sk, predmet: odhlásiť.
Súhlasím s tým, že uvedené osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené prepojeným spoločnostiam spoločnosti Vigour SK s. r. o. uvedeným nižšie, a to na rovnaké vyššie uvedené účely. Spoločnosť Vigour SK s. r. o. a prepojené spoločnosti sa zaväzujú, že budú s osobnými údajmi nakladať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 
Zoznam spoločností, ktorým Vigour SK s. r. o. poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje na vyššie uvedené účely:
Unicorn Systems SK s. r. o.
Central 5, Ševčenkova 34, Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 35 771 91
Unicorn Systems a.s. 
V Kapslovně 2/2767, Praha 3 13000, Česká republika, IČO: 25 110 853
Unicorn College s.r.o. 
V Kapslovně 2/2767, Praha 3 13000, Česká republika, IČO: 27 169 511
Plus4U a.s.
V Kapslovně 2767/2, Praha 3 13000, Česká republika, IČO: 27 613 771
Deckard & Penfield s.r.o.
V Kapslovně 2767/2, Praha 3 13000, Česká republika, IČO: 26 427 966

                        
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook